Batesstolpar»


Ingen modell av en NKlJ-bandel blir komplett utan Bates-stolpar! Dessa tillverkades vid Bates Expanded Steel Truss Company i Chicago, USA, och känns lätt igen i form av I-balkar med karakteristiskt sick-sackade liv.  Faktum är att de producerades just från I-balkar som hettades upp, stansades och drogs isär till sick-sackform. Stolpen består i modell av tre delar i 0,25 mm nysilverplåt som utgör liv och flänsar på balken. Skåror och motsvarande tappar ser till att de hamnar i rätt läge (kan anas på bilden t h). 0,2 mm tråd löds fast tillsammans med konsolerna. Pilligt? Ja, ganska, men det blir å andra sidan ganska förebildsriktigt. Observera att isolatorer inte kommer att ingå liksom tråd till utliggare (förslagsvis 0,2-0,25 mm pianotråd). Du får själv också tänka ut hur du fäster stolpen i anläggningen. Jag har inte testat än, men kommer antagligen att prova att löda fast en mutter, alt gängad stång längst ner som kommer gå genom den platta som är ”grund” till anläggningen. Då detta ser olika ut för olika byggare, lämnas det upp till dig själv att lösa på det sätt som passar din bana bäst.


Pris: ? kr/par


Leverans: 2016? Provets är byggd, men jag prioriterar litt P och NN.

nkljmodeller.se © 2009

Övrigt »