Övrigt »

nkljmodeller.se © 2009

Etsplåt till NKlJs resgodsvagn litt F nr 514»


Två av de "långa" G-vagnarna nummer 514 och 515 byggdes om till resgodsvagnar 1939. Dessa två individer skiljer sig något åt i fönsterplacering och andra detaljer. Efter research har jag kommit fram till att nr 514 blir den som är lättast att modifiera. Plåten kommer alltså att mycket likna G-vagnsplåten, men kommer att inkludera bromsutrustning, och modifieras för att i övrigt avbilda nr 514. Bilden ovan visar nr 515 som finns bevarad i Skara.


Pris: 400-500 kr inkl dekaler


Bromscylinder (New York): ? kr


Leverans: Provbygge är på gång, men utgivning av P och NN kommer att prioriteras.