Etsplåt till NKlJs treaxliga malmvagnar litt M+»


Detta var tre-axliga malmvagnar som köptes till NKlJ i början av 1940-talet. Mitt första ets-försök, se resultatet av den första alfa-prototypen ovan. Denna var dock ”hemmaetsad” och har långtifrån den skärpa jag efterlyser idag. En mer detaljerad variant ligger på ritbordet. Jag känner mig dock osäker på vilken princip jag skall tillämpa för det tre-axliga underredet. Då jag själv bygger i ”helt” skalariktig standard (P87s3 med 10,24 mm spårvidd) vill jag ha en bit bana att prova på först. Det är därför risk att denna modell dröjer…


Pris och leverans: ?

nkljmodeller.se © 2009

Övrigt »