Övrigt »

nkljmodeller.se © 2009

Etsplåt till NKlJs öppna vagnar litt NN»


Öppna flakvagnar fanns i ett antal typer hos NKlJ. Först ut här är vagnar ur 500 och 700 serien. Vagnar med nummer i 1200 och 1400 serien skiljer sig i vad många skulle anse som helt försumbara detaljer, även om de för mig motiverar en särskild etsplåt. Både bromsad och obromsad variant kan byggas. Diverse påbyggnader fanns och dessa kommer också att tas fram (Gq (täckt variant med spetsigt tak), kolskrov och de typiska ”NKlJ-lämmarna”). OBS inga vagnar med bromskur kommer att tillverkas (bromskurar försvann mycket tidigt på NKlJ tack vare tidigt införande av tryckluftsbroms). Nedan bild på 90%igt klar etsförlaga.

-

Preliminärt pris för vagn i grundutförande (d v s utan påbyggnad) omkring 200 kr inkl dekaler


Bromscylinder (New York): ? kr


”NKlJ-lämmar”: ? kr


Gq-påbyggnad: ? kr


Kolskrov (osäkert när detta kommer. Beror på om jag hittar en ritning, alternativt bra bild)


Leverans för första varianter: 2016